LUXUSNÍ PARCELY
v Čenkovicích
Menu

O lokalitě

Buková hora je dominantním vrcholem jižního zakončení Orlických hor. Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem hornatiny vede od Bukové hory k severu. Východní svah prudce spadá do Kladské kotliny a na ostatních světových stranách se střídají prudké svahy s vybíhajícími rozsochami. Lesní masiv Bukové hory neprotíná žádná významnější komunikace, pouze lesní cesty a pěšinky.

Výhled na panorama

Jedinečná přírodní scenérie Bukové hory je vyhlášena Přírodním parkem Suchý vrch – Buková hora. Prostor Bukohorské hornatiny je protkán systémem turistických a cykloturistických tras. Osobitá krása této oblasti je dotvářena čtyřmi vrcholy vyššími než 900 m.n.m. Z rozhledny na Suchém vrchu (995 m.n m.) a z hory Na Planiskách (933 m. n m.) se naskýtá úchvatný pohled na panorama Jeseníků, Hanušovické vrchoviny, Rychlebských hor, Kralického Sněžníku, Kladské kotliny, Orlických hor, Krkonoš, Polabí, Železných hor, Vysočiny a Žďárských vrchů.

Poloha Bukové hory

Vrchol Bukové hory leží na hlavním evropském rozvodí Severního a Černého moře. Hřeben Bukohorské hornatiny je dlouhý 20 km. Začíná se zvedat u obce Mladkov, vede jihozápadním směrem a dosahuje nadmořské výšky přes 800 m n m., kterou si drží až pod dominantu Bukohorské hornatiny dvojvrcholu Bradlo (983 m.n m.) a Suchý vrch (995 m.n. m.).

Ze Suchého vrchu se hřeben stáčí k jihu a klesá do Červenovodského sedla do výšky 820 m.n m.. Červenovodské sedlo od sebe odděluje Suchovršský hřeben a Bukohorský hřeben. Od Červenovodského sedla hřeben opět stoupá k druhé dominantě pohoří, Bukové hoře 958 m.n.m. Od Bukové hory hřeben klesá a navazuje na Výprachtickou vrchovinu (Špičák 790 m. n m.).